Kumppani muutokseen – Comare

arvot

Perustehtävämme on auttaa asiakastamme
kehittymään ja menestymään.

Comare
* tarjoaa uusia tapoja katsoa yrityksen liiketoimintaa,
* tuottaa analysoitua tietoa päätöksenteon tueksi ja
* tarjoaa osaamistaan ja työkaluja yrityksen toiminnan kehittämiseen

Kokemuksesta tiedämme, kuinka organisaatiot
parhaimmillaan toimivat.
Comaren konsulttina ja projektipäällikkönä
toimivalla Marja-Liisa Salmivainiolla on
mittava kokemus yritysjohdon tukemisesta
liiketoiminnan johtamisessa,
strategian jalkauttamisesta,
tietojärjestelmien kehittämisestä ja
kehityshankkeiden vetämisestä.

Tutustu palveluihimme